Reklamácie

Záručná doba a reklamácie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu office@wolterskluwer.sk a telefonicky v pracovné dni na 02/5810 2010. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, späť na našu adresu (Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava). Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za tovar zaplatili.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode Wolters Kluwer môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
  • počítačový softvér, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar nie je kompletný
  • keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.