MANAŽMENT SLUŽIEB - prípadové štúdie

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
12/2021

Počet strán
96

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4877-9

Učebný text ponúka inšpiratívne problematické okruhy z prostredia manažmentu služieb. Výber problémových okruhov pritom reflektuje špecifiká služieb. Text obsahuje  prípadové štúdie, ktoré metodicky i obsahovo vytvárajú priestor pre kreatívne riešenia študentov. Sú zamerané na rozvoj tímovej práce a mäkkých zručností. Obsahom dopĺňajú teóriu manažmentu služieb a praktickými príkladmi ju vysvetľujú. Stimulujú analytické a kritické myslenie, nachádzanie riešení a ich argumentáciu.

Skriptá sú určené pre študentov bakalárskych a magisterských programov orientovaných na podnikanie a manažment v službách a v cestovnom ruchu, ako aj pre odbornú prax.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.