MATEMATIKA pre 1. ročník

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
9/2016

Počet strán
381

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4277-7

Učebný text MATEMATIKA je základná literatúra z matematiky pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave všetkých fakúlt a všetkých foriem štúdia. Metodickým spracovaním berie tento učebný text ohľad na skutočnosť, že úroveň vedomostí z matematiky, s ktorými študenti prichádzajú na Ekonomickú univerzitu v Bratislave zo stredných škôl, je rozsahom a kvalitou veľmi rozdielna. V tejto súvislosti sme sa snažili, aby bol výklad problematiky jednotlivých kapitol dostatočne zrozumiteľný čo najširšiemu okruhu študentov. Kvôli lepšiemu pochopeniu učiva sú v učebnom texte riešené príklady, z ktorých mnohé sú aplikované na ekonomickú problematiku. Väčšinu riešených príkladov sme doplnili aj obrázkami. Na konci každej podkapitoly sa nachádzajú neriešené úlohy aj s výsledkami, na ktorých si študenti môžu precvičiť získané vedomosti.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.