ODBOROVÁ DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Autor
Jaromír Novák a kolektív

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
9/2021

Počet strán
192

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4854-0

Predkladaná vysokoškolská učebnica je určená ako základná študijná literatúra k predmetu odborová didaktika vyučovanému spolu s psychológiou a pedagogikou v prvom semestri doplňujúceho pedago-gického štúdia v dennej i externej forme. Hneď od začiatku má pomôcť upriamiť pozornosť študentov na vyučovací proces v ekonomických predmetoch a jeho špecifiká. V učebnici sa snažíme ukázať, ako môžu poznatky z psychológie, pedagogiky a všeobecnej didaktiky učitelia zužitkovať v oblasti ekonomickej výchovy a vzdelávania. Jej obsahom sú základné otázky odborovej didak¬tiky, ako sú ciele a obsah ekonomickej výchovy a vzdelávania na stredných školách, uplatnenie didaktických zásad, vyučovacích metód a prostriedkov pri vyučovaní ekonomických predmetov, ako aj samotná organizácia ekonomickej výchovy a vzdelávania na stredných školách, čomu zodpovedá zvolená štruktúra jednotlivých kapitol.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.