Právne a ekonomické aspekty korupcie

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
zborník

Dátum vydania
1/2020

Počet strán
152

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-571-0141-3

Publikácia je záverečným výstupom projektu VEGA 1/0049/17 s názvom „Právne a ekonomické aspekty korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy“ a zároveň výstupom z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 25.10.2019 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahom zborníka s medzinárodným účasťou sú príspevky (14) zamerané na problematiku korupcie s daňami, voľbami, verejným obstarávaním, s obstarávaním veci všeobecného záujmu, právneho vedomia, aplikácie materiálneho korektívu pri prečine podplácania, korupcie v súkromnom sektore, aplikácii inštitútu zániku trestnosti pri korupcii alebo trestnej politiky v Maďarsku. Jeho zameranie je teda nielen na verejnú správu, ale aj na korupciu v prostredí mimovládnom, konkrétne v prostredí obchodných vzťahov a športu, kde je korupčné správanie v súčasnosti v centre pozornosti médií na celom svete.

Publikácia je primárne určená právnickej obci, nielen študentom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej i laickej verejnosti

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.