Sociálne zabezpečenie - aplikačné praktikum

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
praktikum

Dátum vydania
9/2021

Počet strán
178

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4834-2

Aplikačné praktikum je určené na cvičenia z predmetu sociálne zabezpečenie. Autorky ho spracovali tak, aby priblížili študentkám a študentom súčasný stav sociálneho zabezpečenia v SR tak v oblasti vecných problémov, ako aj na ne nadväzujúcich aplikačných riešení. Praktikum vychádza zo základného členenia systému sociálneho zabezpečenia na tri podsystémy, a to: 1. sociálne poistenie (social insurance), 2. štátna sociálna podpora (state benefits) a 3. sociálna pomoc (social assistance). Sú v ňom zapracované zmeny účinné od 1. apríla 2021 týkajúce sa týchto subsystémov. Tieto skriptá majú napomôcť zvládnuť základné teoretické poznatky spomínanej problematiky, ale aj poskytnúť možnosti riešenia praktických príkladov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.