Štatistika pre bakalárov

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Autor
Eva Sodomová a kolektív

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
9/2016

Počet strán
257

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4283-8

Štatistika ako vedná disciplína tvorí neodmysliteľnú súčasť vzdelania ekonóma. Bez kvalitných analýz, ktoré predpokladajú znalosť štatistických metód, ako aj vhodného štatistického softvéru, sa dnešná hospodárska prax nezaobíde.

Učebnica je určená študentom bakalárskeho štúdia na všetkých fakultách denného aj externého štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej obsahom je základný kurz štatistiky, ktorý možno chápať aj ako úvod do štúdia pokročilejších metód tejto vednej disciplíny. Študent si môže prehĺbiť poznatky z uvedených tematických okruhov z literatúry, ktorej prehľad je uvedený na konci učebnice.

Autori učebnice, pedagógovia Katedry štatistiky EU v Bratislave v nej zúročili dlhoročné skúsenosti z výučby štatistiky, pričom ich cieľom bolo uviesť vás do sveta kvantitatívnych metód. Postupne, v logickej nadväznosti sa oboznámite so širokou škálou charakteristík, metód a postupov, ktorých znalosť vám umožní lepšiu orientáciu v zložitej ekonomickej realite popretkávanej spleťou čísel.

Získané poznatky môžete využiť pri spracúvaní seminárnych prác, prác ŠVOČ, ale najmä záverečných bakalárskych a diplomových prác.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.