Manažment školy v praxi

V predaji - počet čísiel 10
Cena ročného predplatného: 89,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
32

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1336-9849

Odborný mesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov:

 • monitoruje aktuálne dianie vo všetkých oblastiach rezortu školstva,
 • mapuje legislatívu pre prevádzkovanie škôl a školských zariadení,
 • informuje o dôležitých udalostiach v školstve prostredníctvom erudovaných odborníkov,
 • ponúka námety a inšpirácie v oblasti manažovania tímu.

Časopis je určený:

 • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, zriaďovateľom všetkých typov škôl a školských zariadení v systéme regionálneho školstva,
 • ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť školstva,
 • samosprávnym orgánom škôl a školských zariadení,
 • odborom a referátom školstva pri samosprávach všetkých stupňov,
 • ostatným záujemcom o problematiku školstva.

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články k aktuálnym témam riadiacej a edukačnej činnosti,
 • legislatíva v oblasti prevádzkovania škôl a školských zariadení,
 • informácie o súčasných trendoch v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,
 • prehľad dôležitých termínov, výziev, grantov, ponúk vzdelávania pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • odpovede na dopyty čitateľov,
 • výber aktuálne platnej legislatívy a jej zmien zo Zbierky zákonov,
 • zaujímavosti z histórie školstva.

Výhody časopisu:

 • pôvodné dosiaľ nezverejnené texty,
 • spolupráca s odborníkmi pre konkrétne oblasti záujmu,
 • ľahká orientácia a prehľadná štruktúra textu s odkazmi na rozšírené spracovanie témy na www.direktor.sk,
 • príklady a skúsenosti z praxe riaditeľov, ich zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Tvorcami obsahu časopisu sú erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk rezortu, vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci a odborníci z prienikových odborností.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.