Manažment školy v praxi

V predaji - počet čísiel 7
Cena ročného predplatného: 99,00 € / 12 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie

Galéria


Vydavateľ

Počet strán
32

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
1336-9849

Odborný mesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov:

 • monitoruje aktuálne dianie vo všetkých oblastiach rezortu školstva,
 • mapuje legislatívu pre prevádzkovanie škôl a školských zariadení,
 • informuje o dôležitých udalostiach v školstve prostredníctvom erudovaných odborníkov,
 • ponúka námety a inšpirácie v oblasti manažovania tímu.

Časopis je určený:

 • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, zriaďovateľom všetkých typov škôl a školských zariadení v systéme regionálneho školstva,
 • ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť školstva,
 • samosprávnym orgánom škôl a školských zariadení,
 • odborom a referátom školstva pri samosprávach všetkých stupňov,
 • ostatným záujemcom o problematiku školstva.

Obsahom časopisu sú:

 • odborné články k aktuálnym témam riadiacej a edukačnej činnosti,
 • legislatíva v oblasti prevádzkovania škôl a školských zariadení,
 • informácie o súčasných trendoch v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,
 • prehľad dôležitých termínov, výziev, grantov, ponúk vzdelávania pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • odpovede na dopyty čitateľov,
 • výber aktuálne platnej legislatívy a jej zmien zo Zbierky zákonov,
 • zaujímavosti z histórie školstva.

Výhody časopisu:

 • pôvodné dosiaľ nezverejnené texty,
 • spolupráca s odborníkmi pre konkrétne oblasti záujmu,
 • ľahká orientácia a prehľadná štruktúra textu s odkazmi na rozšírené spracovanie témy na www.direktor.sk,
 • príklady a skúsenosti z praxe riaditeľov, ich zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Tvorcami obsahu časopisu sú erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk rezortu, vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci a odborníci z prienikových odborností.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.