Dynamický nákupný systém. Praktická príručka

Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
4/2024

Väzba
mäkká

Počet strán
256

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0647-0

ISBN
978-80-571-0648-7

Úlohou publikácie Dynamický nákupný systém – Praktická príručka je detailné a na príkladoch založené vysvetlenie fungovania dynamického nákupného systému (DNS), a to nielen z hľadiska zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj z hľadiska aplikačnej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a praktických skúseností autorov príručky s používaním DNS v rámci nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Publikácia ponúka základné informácie o DNS a prehľad krokov v rámci DNS, a to aj formou infografiky, ktorý je podaný tak z hľadiska verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu/uchádzača. Ku každému procesnému kroku v rámci DNS je uvedené vysvetlenie zákonnej úpravy; podrobný prehľad a vysvetlenie úkonov z hľadiska verejného obstarávateľa, ako aj záujemcu/uchádzača; relevantné metodické usmernenia a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie; praktické poznámky, vysvetlenia, odporúčania a upozornenia; lehoty pre verejného obstarávateľa a lehoty pre záujemcu/uchádzača; identifikácia relevantných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pre daný procesný krok.

Súčasťou praktickej príručky sú aj editovateľné vzory pre prípravu a priebeh DNS, ktoré sú pripravené nielen z hľadiska verejného obstarávateľa, ale aj záujemcu/uchádzača. Ide o rôzne vzory zápisníc, vyhodnocovacích hárkov, listov, oznámení, informácií či žiadostí.

Publikácia je určená odborným pracovníkom verejných obstarávateľov a v menšej miere aj obstarávateľov, ktorí sú zodpovední za prípravu, procesný manažment a realizáciu verejných obstarávaní. Taktiež je určená záujemcom/uchádzačom, teda podnikateľom, ktorí majú záujem o zákazky zadávané verejným obstarávaním. Publikácia má vysokú pridanú hodnotu aj pre právnikov pripravujúcich návrhy zmlúv do súťažnej dokumentácie, advokátov poskytujúcich právne poradenstvo pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj pre záujemcov/uchádzačov. Užitočným pomocníkom je aj pre kontrolórov obcí a vyšších územných celkov, kontrolórov a audítorov v štátnej správe, osobitne v rámci fondov Európskej únie, finančných manažérov či predstaviteľov mimovládnych organizácií a ďalších odborníkov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s verejným obstarávaním.

Chcete vedieť, aké sú výhody používania DNS? Či sú s jeho použitím spojené aj nejaké obmedzenia? Alebo v čom vidia autori najväčší prínos praktickej príručky? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie zaujímavé otázky si môžete prečítať v rozhovore s autormi publikácie.