FINANCIE - Metodická pomôcka na semináre

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
1/2020

Počet strán
102

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4697-3

Skriptá nadväzujú na základnú študijnú literatúru – učebnicu Financie (Sivák, R. a kol. Financie. Bratislava, Wolters Kluwer, 2019), ktorá je určená pre rovnomenný predmet spoločného základu, s ktorým sa stretnú takmer všetci študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Samotná filozofia výučby predmetu Financie sa opiera o najnovšie poznatky finančnej vedy, ktorá nevníma financie len ako „riadenie peňazí“ (úzke chápanie v minulosti), ale chápe ich ako „odvetvie ekonómie alebo vednú disciplínu, ktorá skúma tvorbu, využitie a riadenie peňazí, investícií, pôžičiek, cenných papierov a ďalších špecifických foriem finančných nástrojov“. Inými slovami, na pochopenie zdanlivo jednoduchého pojmu „financie“ v širších súvislostiach, ktoré na finančnom trhu pôsobia, je potrebné zaoberať sa nie len peniazmi, ale aj ostatnými nástrojmi finančného trhu, subjektmi a ich úlohou vo finančnom systéme ako takom.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.