Právny obzor

V predaji - počet čísiel 2
Cena ročného predplatného: 69,00 € / 6 čísel
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Periodicita
dvojmesačník

Typ produktu
Tlačený časopis

ISSN
0032-6984

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností.

Informácia pre nových predplatiteľov:

Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu
daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri
spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca
príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov.
Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné
vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie
15 mesiacov.