Vytvorené: Kategória: Aktuality

Aktualizácia Komentárov v ASPI

V systéme ASPI pribudol nový titul a zároveň boli aktualizované komentáre k niektorým zákonom.


ASPI vám prináša nový komentár od vydavateľstva Wolters Kluwer - Zákon o inšpekcii práce – Komentár od Vladimíra Juríka

Zároveň sme aktualizovali komentáre k nasledovným zákonom:

Exekučný poriadok (233/1995 Z.z.) - zapracovaná zmena k novele č. 299/2013 Z.z.)
Daňový poriadok
(563/2009 Z.z.) - zapracovaná zmena k novele č. 435/2013 Z.z.)
Zákon o dani z príjmov
(595/2003 Z.z.) - zapracovaná zmena k novele č. 463/2013 Z.z.)