Vytvorené: Kategória: Aktuality

ASPI Navigator: Trestný proces prehľadnejšie

Úkony v trestnoprávnom konaní sú vykonávané viacerými zúčastnenými. Zachovanie lehôt a správnych krokov v správnom poradí môže mať rozhodujúci vplyv na celkový výsledok konania. Niekedy nie je ľahké získať prehľad kto, kedy a aký úkon musí alebo môže urobiť. Pre všetkých, ktorí s trestným právom pracujú denne alebo len občas prinášame úplne nové a jedinečné zobrazenie jednotlivých postupov.