Vytvorené: Kategória: Aktuality

Diagramy v práve! Právo v diagramoch?

ASPI Navigátor - nová generácia informačno-právnych produktov obsahujúca netradične graficky spracovaný postup vo vybraných právnych situáciách.


ASPI Navigátor znázorňuje varianty priebehu konania, jednotlivé, logicky nadväzujúce a časovo rozčlenené kroky príslušného postupu, užívateľa informuje o právach a povinnostiach jednotlivých subjektov. Kroky obsahujú detailný popis (komentár) jednotlivých fáz konania s odkazom na súvisiace ustanovenia predpisu. Pridanou hodnotou je prepojenie na judikatúru, súvisiace vzory, literatúru a odkazy na súvisiace dokumenty a právne predpisy v systéme ASPI. Interaktívnym prístupom na súvisiace predpisy si užívateľ môže overiť správnosť zvoleného riešenia. ASPI Navigátor výrazne skracuje čas pri hľadaní konkrétneho a právne súladného riešenia. Wolters Kluwer v súčasnosti ponúka: ASPI Navigátor - Verejné obstarávanie (viac ako 250 postupov) a ASPI Navigátor - Daňové postupy (viac ako 90 postupov). Spoločnosť plánuje svoje portfólio ASPI Navigátorov rozšíriť aj o ďalšie procesy z iných oblastí práva.

Viac informácií