Vytvorené: Kategória: Aktuality

NOVINKA: Hlavný kontrolór v ASPI

Viac ako 30 odborne autorsky spracovaných zdrojov prinášame pre všetkých, ktorí sa venujú problematike územnej samosprávy.


V rámci systému ASPI takto môžete mať prístup priamo k obsahu, ktorý bude prínosom pre vašu prácu. Z dostupných zdrojov vyberáme:

 • Ekonomické minimum hlavného kontrolóra
 • Základy verejnej správy
 • Komentár k zákonu o obecnom zriadení
 • Komentár k zákonu o výkone práce vo verejnom záujme
 • Komentár k zákonu o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní
 • Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest Slovenska
 • Judikatúra vo veciach priestupkového práva
 • Časopis Právo pre ROPO a obce v praxi
 • Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
 • Zmeny v ochrane osobných údajov
 • Vzory zmlúv a podaní
 • Navigátor Verejné obstarávanie – verejný obstarávateľ
 • Navigátor Daňové postupy

Prístup v cene 449,- eur bez DPH je určený všetkým obciam a mestám, ktorých zamestnanci vykonávajú odborné úkony. Informácie z neho môžu čerpať najmä hlavní kontrolóri, ktorým náročnú prácu s množstvom rôznych zákonov a informácií predstavovaný modul určite uľahčí. Stane sa pre nich nenahraditeľným zdrojom aktuálnych a kvalitných informácií, pretože jeho autormi sú odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti územnej samosprávy.

MUNI ASPI | Hlavný kontrolór je pravidelne aktualizovaný, takže budete pracovať vždy len s aktuálnymi informáciami!

V blízkej budúcnosti vám prinesieme možnosť rozšíriť si prístup aj o Školský balíček prípadne o Účtovný balíček.