Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinka z ASPI – interaktívny navigátor vám ukáže najvhodnejší právny postup

Nový systém ASPI Navigátor ocenia právnici, podnikateľské subjekty, štátna aj verejná správa. Do právnych procesov vnáša väčšiu prehľadnosť, možnosť rýchlo si vybrať z dostupných právnych riešení a sledovať jednotlivé úkony.


Bratislava - Len nedávno sa zákon o verejnom obstarávaní opäť novelizoval a už je tu potreba zapracovávať zmeny. Ďalšie desiatky novelizácií v jednotlivých právnych oblastiach nútia firmy tiež nanovo si zadovážiť nielen znenia, ale aj výklad právnych noriem, aby sa v spleti zmien vedeli zorientovať. Práve zložité a pomerne neobvyklé právne postupy, nejasná či nekonzistentná právna úprava nesú v sebe riziko chýb.

Aj preto sa vydavateľstvo Wolters Kluwer, ktoré na Slovensku prevádzkuje najrozšírenejší a najpoužívanejší Automatizovaný systém právnych informácií (ASPI), rozhodlo priniesť na trh novú generáciu informačno-právnych produktov - ASPI Navigátor. Ide o interaktívne zobrazenie potrebných právnych úkonov a procesov z jednotlivých oblastí práva. A to vďaka prehľadnému diagramu s komentármi, ktorý zohľadňuje aktuálny stav legislatívy.

„Navigátor prehľadnou a jednoduchou formou poskytuje užívateľom komplexný pohľad na jednotlivé právne postupy. To doposiaľ používané právne pomôcky neumožňovali,“ hovorí riaditeľ Wolters Kluwer Martin Winkler.

Systém používateľovi graficky zobrazí celý priebeh konania, kde mu ponúkne všetky dostupné spôsoby riešenia, postupnosť potrebných krokov v rámci nich a časovú náročnosť. Každý krok pritom obsahuje aj vysvetľujúci komentár a odkazy na právnu normu. Vďaka komplexnosti systému ASPI dokáže Navigátor ponúknuť aj prepojenie na iné dokumenty, webové stránky a ďalšie predpisy, vzory, judikáty či iné dokumenty súvisiace s úkonom.

Napríklad v prípade správy daní v rámci Daňového poriadku ponúka ASPI Navigátor až 90 možných postupov pri úkonoch z pohľadu správcu dane aj daňového subjektu, v prípade navigátorov venovaných verejnému obstarávaniu je to viac ako 200 postupov.

„Navigator vďaka grafickému zobrazeniu užívateľom nepochybne ušetrí veľa času pri riešení sporných otázok či hľadaní najjednoduchších riešení a postupov,“ dopĺňa Martin Winkler.