Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky a tipy - apríl 2015


Nový časopis spoločnosti Wolters Kluwer Súkromné právo nájdete už aj v ASPI.

Pre zamestnancov aj zamestnávateľov dávame do pozornosti nový komentár v ASPI: Komentár k zákonu o sociálnom fonde.

Na základe spolupráce s Protimonopolným úradom SR sme pre Vás do ASPI BEZPLATNE zaradili Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže.

Komplexný pohľad na dane a daňovú politiku SR a EÚ s príkladmi nájdete už aj v ASPI v monografii Daňovníctvo.

Zaktualizovali sme pre Vás Komentáre:

  • Zákonník práce
  • Daňový poriadok
  • Zákon o DPH
  • Zákon o dani z príjmu