Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky a tipy - január 2015

V decembri sme do ASPI pridali nasledovný obsah:


Nové v ASPI:

Do Monografií sme pridali bezplatne ďalšie publikácie VIA IURIS

Desiatky nových vzorov z daňového práva z pohľadu daňovníka

V preloženej legislatíve boli zaktualizované:

  • Občiansky zákonník
  • Trestný poriadok
  • Občiansky súdny poriadok