Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky a tipy - máj 2015


Čoskoro v ASPI monografia:
Verejné obstarávanie – Podlimitné zákazky v praxi (2015, Ľubomír Púček, Alica Zamišková)

Na základe spolupráce s Protimonopolným úradom SR sme pre Vás do ASPI BEZPLATNE zaradili Komentár k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže

Nová monografia v ASPI:
Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Pavel Lacko)

Novo zaradené do výberov z judikatúr v ASPI:
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

V spolupráci s ELSA Slovensko nájdete v ASPI nový bezplatný časopis: LEGAL POINT aj s archívom

Zaktualizovali sme pre Vás komentáre:

  • Občianske právo
  • Občiansky súdny poriadok
  • Zákon o rodine

ePredpisy:
Novela Obchodného zákonníka prinášajúca zmeny v prípade úpadku a konkurzu