Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 11. 2018

Ku dňu 30. 11.2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach dane z pridanej hodnoty (45 rozhodnutí)

Do modulu Literatúra:

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 10/2018 (15 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 10/2018 (7 článkov)
DPH č. 10/2018 (10 článkov)
Dane a účtovníctvo č. 10/2018 (11 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 10/2018 (7 článkov)
Právny obzor č. 1/1994 (19 dokumentov), č. 2/1994 (14 dokumentov), č. 3/1994 (25 dokumentov), č. 4/1994 (13 dokumentov), č. 5/1994 (13 dokumentov), č. 6/1994 (13 dokumentov),
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (22 dokumentov)
Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov (3 dokumenty)
Usmernenia Protimonopolného úradu (1 dokument)
Ars Notaria č. 3/2018 (14 článkov)
ZsP č. 5/2018 (2 články)
BOZP č. 10/2018 (9 dokumentov)
Metodické usmernenia Finančnej správy (3 dokumenty)
Dôvodové správy (20 dokumentov) ku: 277-284, 285-292, 294-296, 298/2018 Z.z.

Do modulu Publikácie:


monografie:

Lengyel, Peter. Školské výlety a exkurzie - Sprievodca. 2018.
Nádaský, Adam; Slezák, Peter; Slezáková, Andrea. Konanie vo veciach dohľadu. 2018.
Toman, Jozef. Prekážky v práci. 2018.
komentáre:
Lazíková, Jarmila. Autorský zákon - komentár. 2018.

Do modulu Samospráva – MUNI:

128 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

497 záznamov

Do modulu Vzory:

1 upravený vzor z oblasti Stavebné konania:
- Vz11098 Rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe

Do modulu Judikatúra:

Zbierka rozhodnutí Ústavného súdu 2017 (77 rozhodnutí)
Zo súdnej praxe č. 5/2018 (9 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 5.11.2018 – 2.936.312 dokumentov,
tzn. od 4.10.2018 pribudlo 29.634 judikátov