Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 11. 2020

ku dňu 30. 11. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti colného práva s komentárom

Do modulu Literatúra:

 • DaU č. 11/2020 (22 dokumentov)
 • NIP (4 dokumenty)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 11/2020 (14 dokumentov)
 • Právny obzor č. 5/2020 (9 dokumentov)
 • Justičná revue č. 10/2020 (14 dokumentov)
 • Odpady č. 11/2020 (8 dokumentov)
 • DPH č. 11/2020 (7 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (47 dokumentov)
 • Súkromné práva č. 5/2020 (6 dokumentov)
 • ROPr č. 11/2020 (7 dokumentov)
 • PaMZ č. 11/2020 (10 dokumentov)
 • BOZP č. 11/2020 (7 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 304, 307-314, 316, 317, 320-326, 328-334, 336-342/2020 Z.z. (32 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Adamička, Martin; Divékyová, Karina; Pobijak, Tomáš. Konanie podnikateľa. 2020
 • Pažitný, Peter. Zdravotný systém Slovenskej republiky. 2020

Komentáre:

 • Šimovček, Ivan; Záhora, Jozef. Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach - komentár. 2020
 • Dianová, Zuzana. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár. 2020
 • Balog, Boris. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - komentár. 2020

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele zákonom č. 312/2020 Z.z.
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele zákonom č. 312/2020 Z.z.
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 294/2020 Z.z. a zákonom č. 326/2020 Z.z.
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele zákonom č. 312/2020 Z.z. a zákonom č. 343/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 77 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 370 záznamov
 • 90 rozhodnutí ESD

Do modulu Judikatúra:

 • Zbierka NS č. 3/2020 (13 rozhodnutí) a č. 4/2020 (29 rozhodnutí)

Celkový počet judikátov k 1.12.2020 – 3.644.349 dokumentov,

tzn. od 1.11.2020 pribudlo 39.635 judikátov