Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 4. 2018

Ku dňu 30. 4.2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných (26 záznamov)

Do modulu Literatúra:

Právny obzor č.2/2018 (10 článkov) a č. 1/2000 (12 článkov)
Dokumenty z webu Národného inšpektorátu práce (10 článkov)
ROPO a obce v praxi č. 4/2018 (8 článkov)
DPH v praxi č. 4/2018 (9 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 4/2018 (17 článkov)
ROPr č. 4/2018 (9 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 4/2018 (8 článkov)
BOZP č. 3/2018 (10 článkov)
ZSP č. 2/2018 (3 články)
Dôvodové správy (28 dokumentov) ku: 87-101, 103, 106-113, 115-118/2018 Z.z.
Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (3 dokumenty)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Prosman, Maroš; Vysocký, Rastislav. Colné právo - Nový Colný kódex Únie.
Tekeli, Jozef. Nakladanie s majetkom obce.
komentáre:
Papáček, Peter; Tittlová, Marcela. Zákon o lesoch - komentár.

Do modulu Preklady:

zapracované novely:

do Živnostenského zákona - zákon č. 455/1991 Zb. po novele zákonom č. 106/2018 Z.z. a č. 112/2018 Z.z.

do Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. po novele zákonom č. 112/2018 Z.z. – Anglické znenie
do Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. po novele zákonom č. 112/2018 Z.z. – Nemecké znenie
do zákona o verejnom obstarávaní- zákon č. 343/2015 Z.z. po novele zákonom č. 112/2018 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

103 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

510 záznamov
224 rozhodnutí Súdu EÚ

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:

Zbierka NS č. 7/2010 (22 rozhodnutí)
JNS (3 rozhodnutia)
ZSP č. 2/2018 (10 rozhodnutí)
Zbierka US 2016 (56 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 2.5.2018 – 2.722.233 dokumentov,
tzn. od 1.4.2018 pribudlo 23.000 judikátov