Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 6. 2020

ku dňu 30. 6. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Verejné obstarávanie č. 3/2020 (9 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 6/2020 (9 dokumentov)
 • Právny obzor č. 3/2020 (8 dokumentov)
 • BOZP č. 6/2020 (6 dokumentov)
 • Odpady č. 6/2020 (9 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 6/2020 (8 dokumentov)
 • DPH č. 6/2020 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 6/2020 (7 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 3/2019 (9 dokumentov) a č. 4/2019 (9 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 6/2020 (10 dokumentov)
 • Bulletin slovenskej advokácie č. 5/2020 (22 dokumentov)
 • Články ku COVID-19 (18 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 142, 143, 146, 148-260, 152, 154-167, 170-176/2020 Z.z. (28 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Oleríny, Milan. Claim manažment v stavebnej praxi. 2020
 • Slobodníková, Miriam; Tkáč, Juraj. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 2020
 • Cenkner, Michal; Novodomcová, Miroslava; Sabján, Nikolas. Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty). 2020

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 157/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 96 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 31 konsolidovaných znení EU dokumentov
 • 151 záznamov

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 1.7.2020 – 3.505.111 dokumentov,
tzn. od 1.6.2020 pribudlo 35.226 judikátov