Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 9. 2018

Ku dňu 30. 9. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (125 dokumentov)

Dane a Účtovníctvo 7-8/2018 (13 dokumentov)
Portál Národného inšpektorátu práce (3 dokumenty)
Právny obzor č. 1/1997 (13 dokumentov), č. 3/1996 (12 dokumentov), č. 4/1996 (12 dokumentov), č. 5/1996 (12 dokumentov), č. 6/1996 (15 dokumentov)
BOZP č. 7-8/2018 (11 dokumentov)
ZSP č. 4/2018 (3 dokumenty)
Dôvodové správy (17 dokumentov) ku: 183, 204-207, 221-223, 226, 231-233, 236, 237, 241-243/2018 Z.z.
Bulletin SAK č. 7-8/2018 (22 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Konečná Veverková, Ingrid. Materská škola - organizácia a manažment. 2018
Stanislavová, Mária. Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - 3. aktualizované vydanie. 2018

Do modulu Samospráva – MUNI:

89 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

567 záznamov
279 súdnych rozhodnutí

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:

Zbierka stanovísk NS SR č. 6/2018 (10 rozhodnutí)
ZSP č. 4/2018 (13 rozhodnutí)
DSP č. 3/2018 (25 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 3.9.2018 – 2.872.666 dokumentov,
tzn. od 1.8.2018 pribudlo 35.937 judikátov