Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 30. 9. 2019

Ku dňu 30. 9. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (12 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 9/2019 (10 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 9/2019 (13 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 1/2019 (12 dokumentov)
 • Bulletin slovenskej advokácie BSA č. 9/2019 (18 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 9/2019 (11 dokumentov)
 • DPH č. 9/2019 (13 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 9/2019 (10 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 3/2019 (2 dokumenty) a č. 4/2019 (4 dokumenty)
 • Dôvodové správy k č. 274-283, 286-292/2019 Z.z. (17 dokumentov)
 • BOZP č. 9/2019 (7 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 4/2019 (6 dokumentov)
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančnej správy (5 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Mikula, Jozef. Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov. 2019

Komentáre:

 • Pázmány, Tomáš; Tomková, Katarína; Volčko, Vladimír; Volčková, Lucia. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia - komentár. 2019
 • Balog, Boris; Ferencz, Vojtech; Franczel, Marek; Novák, Juraj; Petrovič, Ján. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby - praktický komentár. 2019
 • Jakubáč, Róbert; Maslák, Marek. Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár. 2019

Do modulu Preklady:

 • Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. po novele zákonom č. 279/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 109 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 1987 záznamov
 • 657 ESD rozhodnutí
 • 35 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

 • 22 rozhodnutí JNS
 • Zo súdnej praxe č. 3/2019 (10 rozhodnutí) a č. 4/2019 (10 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 30.9.2019 – 3.254.627 dokumentov,

tzn. od 1.9.2019 pribudlo 36.333 judikátov