Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 1. 2018

Ku dňu 31. 1. 2018 sme do ASPI pridali 


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra vo veciach mediálneho práva (vysielania a retransmisie) (92 záznamov)

Do modulu Literatúra:

Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2017 (23 článkov) a č. 12/2017 (23 článkov)
BOZP č. 12/2017 (8 článkov)
Súkromné právo č. 6/2017 (6 článkov)
Verejné obstarávanie č. 6/2017 (7 článkov)
Metodické pokyny Finančnej správy (5 článkov)
Corpus Delicti č. 2/2017 (8 článkov)
Ars Notaria č. 2/2017 (14 článkov), č. 3/2017 (14 článkov), č. 4/2017 (17 článkov)
Dôvodové správy (22 dokumentov) ku: 351 až 361/2017 Z.z., 4, 5, 8 až 11, 13, 14, 16 až 18/2018 Z.z.
Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (5 dokumentov)
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 1/2018 (18 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 1/2018 (11 článkov)
Právny obzor č. 6/2000 (13 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 1/2018 (9 článkov)
DPH v praxi č. 1/2018 (11 článkov)
Právo pre ROPO a obce v praxi č. 1/2018 (11 článkov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Toman, Jozef. Pracovný čas. 2018
komentáre:
Macková, Z.: Zákon o minimálnej mzde. 2018

Do modulu Samospráva – MUNI:

165 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

199 záznamov
141 rozhodnutí Súdu EÚ

Do modulu Vzory:

30 upravených vzorov z oblasti Trestného práva procesného
Vz07001 Návrh na vydanie príkazu na kontrolovanú dodávku
Vz07002 Návrh na vydanie príkazu na porovnávanie údajov v informačných systémech
Vz07003 Žiadosť na vydanie príkazu na predstieraný prevod
Vz07004 Návrh na vydanie príkazu na uchovanie a vydanie počítačových údajov
Vz07005 Návrh na vydanie príkazu na zaistenie zaknihovaných cenných papierov
Vz07006 Žiadosť na vydanie príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
Vz07007 Návrh na vydanie príkazu na zaistenie peňažných prostriedkov
Vz07008 Podnet na podanie návrhu na vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov
Vz07009 Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na vydanie zásielky
Vz07010 Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Vz07011 Žiadosť o realizáciu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky
Vz07012 Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke
Vz07013 Podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na použitie
Vz07014 Príkaz na odňatie veci
Vz07015 Príkaz na osobnú prehliadku
Vz07016 Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov
Vz07017 Príkaz na zadržanie zásielok
Vz07018 Príkaz na zámenu zásielky
Vz07019 Podnet na predloženie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky
Vz07020 Trestné oznámenie
Vz07021 Žiadosť o preskúmanie postupu policajta
Vz07022 Uznesenie o neodňatí veci
Vz07023 Uznesenie o odňatí a prikázaní veci
Vz07024 Uznesenie o vyhovení sťažnosti
Vz07025 Uznesenie o riešení sporu o príslušnosť
Vz07026 Výška odmeny za znalecký úkon
Vz07027 Uznesenie o pribratí znalca
Vz07028 Uznesenie o pribratí znalca na vyšetrenie duševného stavu svedka
Vz07029 Uznesenie o pribratí znalca na vyšetrenie duševného stavu obvineného
Vz07030 Uznesenie o pribratí znalca na vyšetrenie duševného stavu obvineného pozorovaním

Modul Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
zbierka rozhodnutí a stanovísk NS č. 8/2017 (6 rozhodnutí)
zbierka rozhodnutí a stanovísk NS č. 1/2018 (13 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 3.2.2018 - 2.533.175 dokumentov,
tzn. od 2.1.2018 pribudlo 10.874 judikátov