Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 10. 2019

Ku dňu 31. 10. 2019 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Dane a účtovníctvo č. 10/2019 (16 dokumentov)
 • DPH č. 10/2019 (16 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 10/2019 (9 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 10/2019 (11 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 10/2019 (6 dokumentov)
 • Právny obzor č. 4/2019 (9 dokumentov) a č. 5/2019 (9 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (54 dokumentov)
 • BOZP č. 10/2019 (6 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 5/2019 (9 dokumentov)
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančnej správy (2 dokumenty)
 • Dôvodové správy k č. 293, 295-312, 314-333, 337, 338, 340-345, 347-350/2019 Z.z. (52 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

Monografie:

 • Bekényi, Vladimír; Kobela, Miroslav; Lednický, Michal; Pikla, Peter; Trcka, Ján; Ukrop, Ján. Pravidlá dobrej praxe - BOZP na stavenisku I. 2019. – z portálu NIP
 • Šamko, Peter. Trestné činy poškodzujúce veriteľov. 2019

Komentáre:

 • Toman, Jozef; Švec, Marek. Zákonník práce - komentár. 2019

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 307/2019 Z.z. a zákonom č. 319/2019 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 121 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 717 záznamov
 • 172 ESD rozhodnutí
 • 60 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

 • Zbierka stanovísk NS č. 4/2019 (1 rozhodnutie)

celkový počet judikátov k 1.11.2019 – 3.297.125 dokumentov,

tzn. od 1.10.2019 pribudlo 42.498 judikátov