Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 10. 2020

ku dňu 31. 10. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 10/2020 (16 dokumentov)
 • BOZP č. 10/2020 (5 dokumentov)
 • DaU č. 9/2020 (10 dokumentov) a č. 10/2020 (18 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 5/2020 (12 dokumentov)
 • DPH č. 10/2020 (10 dokumentov)
 • Odpady č. 10/2020 (10 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 10/2020 (8 dokumentov)
 • ZSP č. 5/2020 (2 dokumenty)
 • Bulletin SAK č. 9/2020 (25 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (30 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 271-280, 282, 283, 285-289, 293-294, 296, 299-302/2020 Z.z. (25 dokumentov)
 • Metodické pokyny a usmernenia Finančnej správy (13 dokumentov)
 • COVID články (2 dokumenty)
 • NIP (2 dokumenty)
 • Právny obzor č. 5/2020 (9 dokumentov)
 • ROPr č. 10/2020 (10 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

 • Horecký, Jan; Valentová, Tatiana; Švec, Marek. GDPR v pracovnoprávnej praxi. Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov. 2020

komentáre:

 • Balog, Boris; Gálisová, Zuzana. Zákon o pohrebníctve - komentár. 2020
 • Dankovčik, Ján; Juran, Ján; Košuth, Matúš. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár. 2020

Do modulu Preklady:

 • Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. po novele zákonom č. 288/2020 Z.z.
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. po novele zákonom č. 279/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 100 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 5 konsolidovaných znení EU dokumentov
 • 859 záznamov

Do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 5/2020 (9 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 31.10.2020 – 3.604.714 dokumentov,

tzn. od 1.10.2020 pribudlo 25.171 judikátov