Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 5. 2018

Ku dňu 31. 5. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (96 záznamov)

Do modulu Literatúra:

Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (14 dokumenty)
Magister Officiorum č. 2/2017 (20 článkov)
Dane a účtovníctvo v praxi č. 5/2018 (10 článkov)
ROPO a obce v praxi č. 5/2018 (9 článkov)
ROPr č. 5/2018 (6 článkov)
DPH v praxi č. 5/2018 (6 článkov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 5/2018 (7 článkov)
Duševné vlastníctvo č. 3/2017 (11 článkov) a č. 4/2017 (13 článkov)
Právny obzor č. 3/1999 (12 článkov), č. 4/1999 (12 článkov), č. 5/1999 (10 článkov) a č. 6/1999 (10 článkov)
Verejné obstarávanie č. 2/2018 (6 článkov)
Súkromné právo č. 2/2018 (6 článkov)
Usmernenia a pokyny Finančnej správy (32 dokumentov)
Dôvodové správy (28 dokumentov) ku: 124-142, 145-148, 150-152, 154 a 155/2018 Z.z.
Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2018 (17 dokumentov)
Dokumenty z webu Národného inšpektorátu práce (10 článkov)
BOZP č. 4/2018 (9 článkov) a č .5/2018 (8 článkov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

Kutlík, František. Mediácia v zdravotníctve. 2017.
Tragalová, Dagmar. Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. 2018.
Máziková, Katarína; Seneši, Norbert. Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva. 2018.
komentáre:
2x ku GDPR – v predchádzajúcom maili

Do modulu Samospráva – MUNI:

103 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

919 záznamov

Do modulu Vzory:

GDPR – v predchádzajúcom maili

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
DSP č. 2/2018 (25 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 6.6.2018 – 2.763.758 dokumentov,
tzn. od 1.5.2018 pribudlo 41.525 judikátov