Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 7. 2020

ku dňu 31. 7. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

 • Zo súdnej praxe č. 3/2020 (2 dokumenty)
 • BOZP č. 7-8/2020 (6 dokumentov)
 • Súkromné právo 3/2020 (5 dokumentov)
 • Justičná revue č. 6-7/2020 (20 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 7-8/2020 (22 dokumentov)
 • Odpady č. 7-8/2020 (11 dokumentov)
 • Metodické usmernenia UVO (101 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov (1 dokument)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 7-8/2020 (8 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce v praxi ROPr. č. 7-8/2020 (13 dokumentov)
 • Články ku COVID-19 (1 dokument)
 • Dôvodové správy k č. 179-181, 184, 186, 189, 193-196, 198-200, 207-215/2020 Z.z. (22 dokumentov)
 • Dokumenty NIP (3 dokumenty)

Do modulu Publikácie:

monografie:

 • Mašurová, Angelika; Patakyová, Mária. Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy. 2019
 • Maslák, Marek. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). 2020
 • Giba, Marián; Kolektiv autorů. Ústavné právo. 2019

komentáre:

 • Šimonová, Jana; Jedinák, Peter; Slezáková, Andrea. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - komentár. 2020
 • Ľalík, Milan; Ľalík, Tomáš. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky - komentár. 2020

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 67 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 19 konsolidovaných znení EU dokumentov
 • 220 záznamov

Do modulu Judikatúra:

 • Zo súdnej praxe č. 3/2020 (11 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 31.7.2020 – 3.546.949 dokumentov,
tzn. od 1.7.2020 pribudlo 41.838 judikátov