Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 8. 2018

Ku dňu 31. 8. 2018 sme do ASPI pridali:


Do modulu Literatúra:

Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (8 dokumentov)
Dôvodové správy (33 dokumentov) ku: 190-200, 204-2018, 220-224, 226 a 228/2018 Z.z.
Bulletin SAK č. 5/2018 (15 dokumentov) a č. 6/2018 (20 dokumentov)
Ars Notaria č. 1/2018 (17 dokumentov) a č. 2/2018 (15 dokumentov)
Usmernenia a pokyny Finančnej správy (7 dokumentov)
Súkromné právo č. 3/2018 (5 dokumentov)
Verejné obstarávanie č. 6/2018 (6 dokumentov)
Legal Point č. 1/2018 (7 dokumentov)
BOZP č. 6/2018 (9 dokumentov)
Právny obzor č. 2/1998 (14 dokumentov), č. 1/1998 (13 dokumentov), č. 6/1997 (17 dokumentov), č. 5/1997 (16 dokumentov), č. 3/1997 (32 dokumentov), č. 2/1997 (14 dokumentov)
ROPO v praxi č. 7-8/2018 (16 dokumentov)
Právo a manažment v zdravotníctve č. 7-8/2018 (10 dokumentov)
ROPr č. 7-8/2018 (13 dokumentov)
DPH v praxi č. 7-8/2018 (13 dokumentov)

Do modulu Publikácie:


monografie:

Krupa, Martin. E-shop od nápadu po úspech. 2018
Vaľo, Michal. Parlamentná imunita na Slovensku, v Čechách, v niektorých iných štátoch Európy a v judikatúre európskych súdov.
Olšovská, Andrea. Pracovný pomer. 2017
Príručky z portálu Národného inšpektorátu práce:
Foltín, Marián; Horňak, Michal; Hudecová, Eva; Národný inšpektorát práce; Trcka, Ján. Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. 2018
Národný inšpektorát práce. Základné pravidlá bezpečnosti. 2018

komentáre:

Slamka, Michal; Vargaeštok, Pavol. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov - komentár. 2018
Záhora, Jozef. Zákon o obetiach trestných činov - komentár. 2018
Skorková, Veronika; Sninčák, Tomáš; Strapáč, Peter; Sura, Soňa; Takáč, Juraj; Treščáková, Diana; Ďurana, Marián. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár. 2018


rekonštrukcie komentárov:


Zákon o verejných kultúrnych podujatiach č. 96/1991 Zb. (po novom zákone o ochrane osobných údajov a GDPR) – bez samostatného časového rezu

Do modulu Preklady:

zapracované posledné novely do preložených predpisov v anglickom jazyku:
- Občiansky zákonník – č. 40/1964 Sb. po novele zákonom č. 213/2018 Z.z.
- Živnostenský zákon – č. 455/1991 Sb. po novele zákonom č. 216/2018 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

89 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

659 záznamov
383 súdnych rozhodnutí

Do modulu Judikatúra:

zo zdrojov nesťahovaných automatom:
Zbierka stanovísk NS SR č. 4/2018 (12 rozhodnutí)
Zbierka stanovísk NS SR č. 5/2018 (5 rozhodnutí)
Judikatúra JNS (5 dokumentov)

celkový počet judikátov k 1.8.2018 – 2.836.729 dokumentov,
tzn. od 1.7.2018 pribudlo 30.866 judikátov