Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky v ASPI k 31. 8. 2020

ku dňu 31. 8. 2020 sme do ASPI pridali:


Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Do modulu Literatúra:

 • Verejné obstarávanie č. 4/2020 (12 dokumentov)
 • Právny obzor č. 4/2020 (8 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 6/2020 (21 dokumentov)
 • Dokumenty NIP (2 dokumenty)
 • DPH č. 7-8/2020 (8 dokumentov)
 • DaU č. 7-8/2020 (12 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 4/2020 (2 dokumenty)
 • Magister Officiorum č. 1/2019 (10 dokumentov) a č. 2/2019 (19 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

 • Kolektiv autorů; Švec, Marek. Odborová organizácia - Postavenie a pracovnoprávne nároky. 2020
 • Dufalová, Lenka. Surogačné materstvo. 2020
 • Farkaš, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností. 2020
 • Kubička, Remig. Trestná súčinnosť. 2020

komentáre:

 • Sláviková, Eva. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - komentár. 2020
 • Laktišová, Simona. Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní - komentár. 2020
 • Kaľavský, Marek. Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme - komentár. 2020

Do modulu Preklady:

do anglického jazyka:

 • Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, po novele zákonom č. 198/2020 Z.z.
 • Zákon č. 455/1991 Zb., Živnostenský zákon, po novele zákonom č. 198/2020 Z.z.
 • Zákon č. 124/2006 Z.z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, po novele zákonom č. 198/2020 Z.z.
 • Zákon č. 24/2006 Z.z., Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, po novele zákonom č. 198/2020 Z.z.

do nemeckého jazyka:

 • Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, po novele zákonom č. 198/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 111 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 95 konsolidovaných znení EU dokumentov
 • 844 záznamov
 • 45 rozhodnutí ESD

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 8.9.2020 – 3.546.949 dokumentov,
tzn. od 1.8.2020 pribudlo 0 judikátov (problém s aktualizáciou)