Vytvorené: Kategória: Aktuality

Skopírovaný text z ASPI vám zobrazí aj zdroj, z ktorého pochádza

Systém ASPI vám možňuje kopírovať časti dokumentov a tieto si vkladať do vlastných textov, dokumentov.


Pri takomto vložení textu vám budú automaticky vložené aj informácie o vydavateľovi, autorovi, názve diela z ktorého daná časť textu pochádza. Tieto funkcionality môžete využívať pri kopírovaní z častí dokumentov zahrnutých v Literatúre, Monografiách a Komentároch. Funkcionalita je od februára 2015 spustená v skúšobnej prevádzke.