Novinka

Trestný poriadok-praktický komentár

Pripravujeme
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
8/2024

Väzba
tvrdá

Počet strán
500

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-7676-963-2

ISBN
978-80-7676-964-9

 Trestný poriadok – praktický komentár

Pripravovaný praktický komentár k Trestnému poriadku bude dielom viacerých autorov (prof. Strémy, prof. Kurilovská, JUDr. Šamko, JUDr. Kucek, JUDr. Remeta, JUDr. Valent, JUDr. Balogh, doc. Marková, JUDr. Vojtuš, JUDr. Mihálik) pod autorským vedením prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucii Kurilovskej, PhD.a JUDr. Petra Šamka.

Predstavuje dielo, ktorým sa autori snažia o stručný výklad jednotlivých ustanovení Trestného poriadku v zmysle jeho poslednej novely z roku 2024 (zákon č. 40/2024 Z. z). Ambíciou takto spracovaného znenia je zo strany príslušných autorov stručne charakterizovať príslušné ustanovenia Trestného poriadku nielen v kontexte vedeckého výkladu, ale taktiež aj so zameraním na vymedzenie niektorých praktických aspektov uplatňovania príslušných inštitútov. Publikácia predstavuje ucelený právny výklad, ktorý vychádza z aktuálneho znenia Trestného poriadku, pričom je doplnený aj o príslušné praktické skúsenosti autorov v rámci súdnej praxe, či praxe orgánov činných v trestnom konaní.

Takto vytvorený komentár predstavuje hodnotnú a praktickú publikáciu, ktorá je určená predovšetkým orgánom aplikujúcim trestné právo najmä prokurátorom, vyšetrovateľom, či povereným príslušníkom, sudcom, obhajcom, študentom právnických fakúlt, ale zároveň aj pre iné osoby, ktoré majú záujem o výklad Trestného poriadku.

Autori diela sú významní odborníci trestného práva, ktorí sa danej oblasti venujú niekoľko desiatok rokov, pričom ide nielen o zástupcov akademickej obce, ale aj o zástupcov praktického uplatňovania jednotlivých inštitútov v reálnych situáciách.

Dielo bude vhodne nadväzovať a z praktického hľadiska dopĺňať aktuálne predávaný rozsiahly komentár k Trestnému poriadku (I.a II. zväzok) https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/trestny-poriadok-komentar.p6067.html,  ktorý ponúka podrobný výklad jednotlivých ustanovení uvedenej normy, so zvýšeným dôrazom  na nedávne legislatívne zmeny. Komentár je rozsiahle doplnený o relevantnú judikatúru, či už vnútroštátnych súdov, alebo európskych súdov, a doktrinálny výklad jednotlivých ustanovení.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.