Vyhláška č. 93/2012, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania. Komentár

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
10/2022

Počet strán
0

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-571-0527-5

Komentár k vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 93/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania predstavuje analýzu problematiky paušálnej náhrady trov trestného konania a zvýšenej náhrady trov trestného konania, ako aj spôsobu úhrady jednotlivých typov trov trestného konania. Autor pristupuje k problematike náhrady trov trestného konania komplexne a poskytuje ucelený pohľad na náhradu trov trestného konania v kontexte rámcovej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Autor pristupuje k výkladu normatívneho textu prostredníctvom systematického zaradenia jeho paragrafového znenia. Publikácia je určená sudcom, prokurátorom, advokátom, študentom právnických fakúlt, ako aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku trestného práva a náhrady trov trestného konania.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.