Analýza efektívnosti a produktivity - učebný text

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
10/2016

Počet strán
78

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4291-3

V náuke o využívaní vzácnych zdrojov sme nevyhnutne konfrontovaní s otázkou o miere ich spotrebúvania. Analýza produktivity a efektívnosti preto patria k základným oblastiam kvantitatívneho prístupu k štúdiu ekonómie. Pojmy produktivita a efektívnosť sú jednými z najfrekventovanejších v médiách, správach a analýzach činnosti spoločností, výrobných jednotiek, subjektov verejnej správy, finančného sektora. Oba pojmy súvisia s mierou využitia zdrojov ekonomickými subjektmi, sú používané často ako synonymá, v princípe však predstavujú odlišné koncepty – produktivita je deskriptívnym pojmom, zatiaľ čo efektívnosť má normatívny podtext. V ére globalizácie sa miery produktivity a efektívnosti okrem firiem začínajú vzťahovať na národné ekonomiky. Tlak na konkurencieschopnosť ako vyjadrenie schopnosti národných štátov zabezpečiť vysokú produktivitu a ekonomický rast takisto implikuje problém efektívnosti využitia zdrojov – kapitálu, práce. Pre študentov ekonomických a manažérskych smerov má preto oboznámenie sa s technikami hodnotenia efektívnosti a merania produktivity nezastupiteľné miesto v komplexe zručností potrebných pre kvalifikované rozhodovanie. Pri súčasnom predpokladanom širokom prierezovom implementovaní iniciatívy Value for Money v slovenskom verejnom sektore a budovaní analytických kapacít je schopnosť ohodnotiť efektívnosť jednou z kľúčových kompetencií.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.