Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach územných celkov Slovenskej republiky

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Edícia
Ekonómia

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
5/2016

Väzba
mäkká

Počet strán
136

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7552-226-9

Monografia sa zaoberá problematikou merania bezpečnosti občanov v územných celkoch Slovenskej republiky. Prináša nový pohľad na problematiku identifikácie, určovania, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov posudzujúcich úroveň bezpečnosti občanov v špecifických podmienkach vymedzených územných celkov. Obsah monografie začína prehľadom o faktoroch ovplyvňujúcich bezpečnosť občanov, pokračuje cez ich priame a nepriame pozorovanie, zisťovanie aktuálnej úrovne a sledovanie vzájomných závislostí. Navrhuje vlastné riešenia a verifikuje ich funkčnosť a uplatniteľnosť tak v teórii, ako aj v praxi. Súčasťou interpretácie dosiahnutých výsledkov je posúdenie a diskusia k predmetnej problematike z hľadiska odporúčaní širšieho využitia dosiahnutých výstupov. Práca svojím spracovaním v jednotlivých kapitolách poskytuje ucelený obraz nielen o formovaní postavenia a úloh občana v bezpečnostnom systéme obce, ale aj o možnostiach merania a potenciálneho ovplyvnenia bezpečnostného prostredia človeka.