Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Rekodifikácia civilného konania

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.


Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám v súvislosti s týmto „míľnikom“ v slovenskom právnom poriadku predstavuje publikácie, ktoré by Vašej praxi mali napomôcť prekonať množstvo zmien práve v oblasti civilného konania.