ŠTATISTIKA PRE BAKALÁROV V PRAXI

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Autor
Eva Kotlebová a kolektív

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
2/2021

Počet strán
318

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4802-1

Učebnica je určená predovšetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite, ktorí majú povinný jednosemestrálny predmet štatistika. Sú v nej obsiahnuté základné poznatky, ktoré umožnia študentom ľahšie zvládnuť aj ostatné predmety a využijú ich aj pri písaní seminárnych prác, projektov, či záverečných prác. Kladie si za cieľ pomôcť študentom získať všetky potrebné poznatky a precvičiť si ich pri riešení úloh, pretože každá z piatich kapitol obsahuje okrem vysvetlenia teórie a zodpovedajúcich postupov množstvo riešených aj neriešených príkladov z rôznych oblastí, ku ktorým sú priložené aj výsledky. Veľký dôraz sa kladie na interpretáciu výsledkov. Súčasťou učebnice je množstvo grafov, ktoré prispejú nielen k lepšiemu pochopeniu príkladov, ale umožnia aj lepšiu orientáciu v odbornej literatúre.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.