STRUČNÝ PREHĽAD VÝVOJA HOSPODÁRSKYCH DEJÍN

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
5/2018

Počet strán
183

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4475-7

V tejto publikácii sa snažíme ponúknuť študentom vedomosti, ktoré by pomohli chápať súčasnú hospodársku problematiku ako súčasť neustáleho toku udalostí a procesov, v ktorých sa menia podmienky života ľudskej spoločnosti. Každý ekonóm a študent ekonómie potrebuje poznať javy svetového hospodárstva, ktoré vykresľujú súčasnosť. Do výkladu tejto publikácie sme zahrnuli len základné poznatky, ktoré by mal mať ekonóm o vývoji a vývine svetového hospodárstva a jeho dôležitých častí. Stručnosť výkladu a neuvažovanie s niektorou témou treba vidieť v limite rozsahu skrípt a taktiež v tom, že nie je možné vsunúť celé (hospodárske) dejiny do jednej publikácie. Veríme, že štúdium ďalšej literatúry povedie ku skvalitneniu a prehĺbeniu štúdia problematiky hospodárskych dejín.

Boli by sme radi, keby štúdium hospodárskych dejín prispelo nielen k osvojeniu si základných faktov svetového vývoja, ale aj k rozvoju kritického myslenia čitateľov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.