Teória a prax právnej normotvorby

Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
10/2023

Väzba
mäkká

Počet strán
440

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0621-0

ISBN
978-80-571-0622-7

Právne normy človeka sprevádzajú pred narodením, počas života i po smrti, a tak sa stretnutiu s nimi, ako ani stretnutiu s procesom ich tvorby nevyhneme. Tvorba právnych noriem je dnes jedným z kľúčových prejavov verejnej moci, pričom táto uvedomelá a cieľavedomá ľudská činnosť má v dnešnej spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. Zahŕňa v sebe množstvo aspektov. Na jednej strane stojí obsahový aspekt navrhovanej právnej regulácie, na strane druhej jej formálne spracovanie do podoby, ktorú predpokladá právny poriadok štátu.

Predložená učebnica v sebe spája teóriu ako penzum odborných vedomostí pri tvorbe práva a prax ako praktické skúsenosti nadväzujúce na teoretické poznatky. Podrobne sa zameriava na tvorbu ústavných zákonov, zákonov a podzákonných právnych predpisov s osobitným dôrazom aj na tvorbu všeobecne záväzných nariadení. Jej rozsiahle časti sú tiež venované právnej normotvorbe v kontexte práva Európskej únie. Učebnica je určená nielen študentom práva a študentom príbuzných odborov, ale aj osobám zodpovedným za právnu normotvorbu na celoštátnej i komunálnej úrovni.

Z recenzných posudkov:
„Autori sa na základe holistického prístupu ,zmocňujú' náročnej problematiky na náležitej vedeckej a odbornej úrovni, častokrát až ,filigránsky' detailne (napr. v oblasti územnej samosprávy). Kladne hodnotím analýzu príslušných ustanovení slovenského právneho poriadku (aj ústavných zákonov Českej republiky) v serióznej konfrontácii ich realizácie v praxi. Za pozitívum práce považujem i dôkladné využitie príslušnej judikatúry nielen Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj (iných) súdov Slovenskej republiky, judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. (...) Recenzovaná práca výrazne prekračuje charakter študijnej pomôcky. Hodnotím ju vysoko pozitívne. Je obohatením teórie i praxe nielen ústavného práva, ale aj príbuzných vedných odvetví. Blahoželám autorom.
JUDr. Peter Kukliš, CSc.

„Recenzovaná učebnica je spracovaná kolektívom skúsených autorov z Právnickej fakulty UK, ktorí majú tak teoretické poznatky a vedomosti prezentované v mnohých doterajších publikačných výstupoch, ako aj praktické skúsenosti s normotvorbou spojené s ich bývalým, ale aj súčasným profesionálnym pôsobením v legislatívnej oblasti (...)."
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.