Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru - praktikum

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
2/2021

Počet strán
208

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4801-4

Publikácia slúži najmä študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj študentom ekonomických odborov, pracovníkom obchodnej sféry, ktorí sa zaoberajú problematikou produktov, ich vplyvu na konkurencieschopnosť a životné prostredie. Sústreďuje sa na priblíženie podstaty charakteristík jednotlivých skupín tovarov. Podporuje schopnosť analyzovať kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne aspekty produktov a kriticky vyhodnotiť ich celospoločenskú významnosť. Schopnosť uplatňovať tovaroznalecké poznatky v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri realizácii produktov na trhu. Takisto aplikovať získané vedomosti pri uvádzaní nových produktov na trh, pri monitoringu kvality a bezpečnosti produktov a snaží sa kriticky analyzovať celospoločenské problémy v oblasti udržateľnej výroby a spotreby a ochrany spotrebiteľa v súvislosti s nepotravinárskymi produktmi.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.