Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru - praktikum

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ publikácie
skriptum

Dátum vydania
9/2020

Počet strán
194

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-225-4695-9

Publikácia má slúžiť primárne študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako pomôcka na teoretickú prípravu na cvičenia z predmetu tovaroznalectvo so zameraním na potraviny, na ktorých sa oboznamujú s metódami hodnotenia kvality potravín, v praxi ich aplikujú, rovnako získavajú poznatky týkajúce sa legislatívnych požiadaviek na kvalitu potravín, ako aj aktuálnych problémov na trhu potravín. Cieľom jednotlivých cvičení je naučiť študentov kriticky myslieť, prijímať rozhodnutia na základe predchádzajúcich analýz a objektívneho hodnotenia, ale aj vyhodnocovať relevantnosť dostupných informácií. Poznatky i zručnosti získané absolvovaním predmetu tovaroznalectvo sú využiteľné nielen v ich profesionálnom živote, pokiaľ sa rozhodnú venovať sa obchodu v tom najširšom slova zmysle na najrôznejších pozíciách, ale aj v každodennom živote, keď vystupujú na strane spotrebiteľa.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.