Zákon o veterinárnej starostlivosti - komentár

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
5/2022

Počet strán
198

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-571-0485-8

Komentár ponúka komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje odborné veterinárne činnosti, veterinárne kontroly, identifikáciu a registráciu zvierat či povinnosti pri ochrane zvierat. Autori pri jeho tvorbe využili svoje dlhoročné skúsenosti nielen z praktickej aplikácie zákona, ale aj z výučby v rámci tejto oblasti. Pozornosť autori venovali aj nedávnym novelám zákona týkajúcich sa napríklad problematiky zákazu chovu kožušinových zvierat a podmienok získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Ide o prvý komentár k tomuto zákonu na slovenskom knižnom trhu a je určený najmä osobám pôsobiacim, resp. podnikajúcim vo veterinárnej oblasti, zamestnancom orgánov štátnej správy, študentom študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín, ako aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o túto oblasť.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.