Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
komentár

Dátum vydania
9/2022

Počet strán
78

Rozmery
A5

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-571-0522-0

Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku spustilo od 1. januára 2022 a prinieslo rozšírenie povinností výrobcom obalov, distribútorom aj zákazníkom. Predkladaný komentár poskytuje výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Približuje práva, ako aj povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, postavenie a úlohy správcu zálohového systému či pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania uvedených obalov a odpadov z nich.

Cieľom publikácie je pomôcť jeho používateľom lepšie porozumieť ustanoveniam tohto zákona, a to na základe vysvetlenia jeho podstatných pojmov, vnútorných väzieb, súvislostí a zámeru, ktorý sa pri jeho prijímaní sledoval, a tým uľahčiť uplatňovanie zákona v praxi.

Publikácia je určená subjektom, ktorí sú nositeľmi práv a povinností zo zákona, odbornej verejnosti, ako aj všetkým záujemcom o environmentálne otázky.