Európsky zatýkací rozkaz ako nástroj eliminácie cezhraničnej kriminality

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
8/2021

Počet strán
172

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-571-0388-2

Monografia sa venuje justičnej spolupráci v trestných veciach ako základnému predpokladu fungujúcej spolupráce členských štátov v medziach trestného práva a európskemu zatýkaciemu rozkazu v historických súvislostiach. Svoju pozornosť zameriava tiež na predpoklady vydania európskeho zatýkacieho rozkazu a jeho samotný výkon podľa európskej, ale aj vnútroštátnej právnej úpravy a judikatúry súdnych autorít. Neopomína kriticky zhodnotiť nedostatky relevantnej právnej úpravy, poukázať na vybrané otázky aplikácie práva a prezentovať úvahy de lege ferenda aj s prihliadnutím na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.