Free movement of EU citizens and their family members: achievements and limits

Dostupné zdarma
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
12/2018

Počet strán
141

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7598-179-0

The purpose of this monograph is to examine the relevant legal framework of free movement of EU citizens and their family members in the territory of the Member States from the viewpoint of achievements and limits in this field. On the one hand, the free movers wish to achieve as many benefits and rights in the host Member State as possible. On the other hand, Member States are very likely to attempt to limit the rights and benefits that must be granted to foreign nationals under EU law, in particular when this has to be done to the detriment of their own nationals or at the cost of their own public funds.
The analysis of the relevant Treaty provisions and legislative rules, coupled with the Court’s case-law, in this book is intended to identify those achievements and limits and to attempt at answering the question whether and/or how it is possible to strike a proper balance between the opposing interests of free movers and Member States.

Cieľom tejto publikácie je analyzovať relevantný právny rámec voľného pohybu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov na území členských štátov z hľadiska prínosov a obmedzení v tejto oblasti. Na jednej strane chcú migrujúci občania Únie dosiahnuť čo najviac výhod a práv v hostiteľskom členskom štáte. Na druhej strane sa členské štáty snažia obmedziť práva a výhody, ktoré majú cudzí štátni príslušníci podľa práva EÚ, najmä ak by to malo byť úkor ich vlastných štátnych príslušníkov alebo verejných finančných prostriedkov.
Analýza príslušných ustanovení zmluvy a legislatívnych pravidiel spolu s judikatúrou Súdneho dvora v tejto knihe má za cieľ identifikovať tieto prínosy a obmedzenia a pokúsiť sa odpovedať na otázku, či a prípadne ako je možné dosiahnuť správnu rovnováhu medzi odlišnými záujmami migrujúcich občanov Únie a členských štátov.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.