Medzinárodné podnikanie a medzinárodný marketing

Pripravujeme
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Pripravujeme
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
11/2023

Väzba
mäkká

Počet strán
116

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-571-0636-4

ISBN
978-80-571-0637-1

Publikácia Medzinárodné podnikanie a medzinárodný marketing na teoretickej interdisciplinárnej úrovni identifikuje základné kategórie a okruhy spoločenských, ekonomických či právnych vzťahov a situácií v prostredí slovenských i zahraničných hospodárskych trhov, ktorých skúmanie je nevyhnutné pre rozhodovanie podnikateľského subjektu pri vstupe na zahraničný trh. Publikácia sa od ostatných v odbore odlišuje praktickým rozmerom skúmanej problematiky, ktorú reprezentujú poznatky autora plynúce z jeho vlastnej výskumnej činnosti i zo spolupráce so zástupcami zahraničných korporátnych spoločností.

Vysokoškolská učebnica je primárne určená pre študentov študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá so špecializáciou marketingová a masmediálna komunikácia, prípadne mediálne a informačné kompetencie a podporne aj pre študentov druhého stupňa právneho a ekonomického charakteru pre osvojenie si praktických súvislostí spojených s medzinárodným podnikaním. Je však cenným zdrojom informácií aj pre manažérov spoločností či iných vedeckovýskumných pracovníkov z oblastí medzinárodného podnikania a medzinárodného marketingu.