Recognition of Professional Qualifications and Free Movement of Lawyers in the European Union

Dostupné zdarma
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
12/2018

Počet strán
112

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7598-178-3

This monograph deals with three elements of migration of lawyers in the EU: recognition of professional qualifications, free movement of services and freedom of establishment. For each of these elements, there is a separate anal¬ysis of the relevant primary law and secondary legislative measures.
The analysis carried out in this monograph should, in particular, lead to finding an answer to the pivotal question raised by the free movement of law¬yers: Has the EU legal framework, composed of primary law, legislative meas¬ures and the Court’s case-law, succeeded in achieving a European market with¬out internal frontiers in which the free movement of lawyers is ensured?


Táto publikácia sa zaoberá tromi aspektmi migrácie právnikov v EÚ: uznávanie odborných kvalifikácií, voľný pohyb služieb a sloboda usadenia. V prípade každého z týchto aspektov sú analyzované relevantné ustanovenia primárneho práva a sekundárnych legislatívnych opatrení.
Analýza uvedená v tejto publikácii smeruje k hľadaniu odpovede na kľúčovú otázku voľného pohybu právnikov: Podarilo sa na základe právneho rámca EÚ, pozostávajúceho z primárneho práva, legislatívnych opatrení a rozhodovacej praxe Súdneho dvora, vytvoriť európsky trh bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb právnikov?

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.