Rozpočtová teória, politika a prax

Posledné kusy - neváhajte s objednávkou!
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Posledné kusy - neváhajte s objednávkou!
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH

Na stiahnutie


Vydavateľ

Typ publikácie
učebnica

Dátum vydania
2/2020

Väzba
mäkká

Počet strán
216

Rozmery
B5* (170x240mm)

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-7598-630-6

ISBN
978-80-7598-631-3

Druhé, prepracované a doplnené vydanie 

Publikácia je výstupom poznatkov kolektívu autorov, ktorí svoj profesionálny pracovný život „zasvätili"" spoločenským vedám na poli ekonomickom, právnickom a filozofickom a niekoľko rokov sa intenzívne venujú pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Publikácia podáva výklad problematiky sústavy rozpočtov z ekonomicko-finančného a formálno-právneho hľadiska v oblasti teórie, politiky a praxe. Jej súčasťou je aj historický pohľad na vývoj rozpočtovej problematiky. Ľahko a zároveň faktograficky, fundovane privedie čitateľa k vymedzeniu základných pojmov a definícií v historickom kontexte. Vysokoškolská učebnica Rozpočtová teória, politika a prax má poslúžiť ako pomôcka pri štúdiu problematiky rozpočtu, rozpočtovej sústavy ako celku, ale aj všetkých súvislostí rozpočtovej sústavy, teda jej teórie.

Vysokoškolská učebnica je prioritne určená študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj slovenským študentom študujúcim na zahraničných univerzitách a zahraničných vysokých školách ktorí komparujú, konfrontujú danú problematiku v krajine kde študujú, s problematikou na Slovensku. Učebnicu odporúčame aj predstaviteľom verejnej správy, a to tak štátnej správy, ako aj samosprávy, a tiež všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku rozpočtovej teórie, politiky a praxe.